प्रत्येक केन्द्र बैठकमा प्रत्येक सदस्यले कम्तीमा रु १००।– अनिवार्य बचत गर्नु पर्नेछ । यो बचत सदस्यहरुले केन्द्र छोडेपछि मात्र झिक्न पाउनेछ । समुहका कुनै पनि सदस्यले समुह त्याग गर्नुपरेमा यस संस्थालाई तिर्नुपर्ने रकम तिरेपछि मात्र  बाँंकी समूह बचत फिर्ता गरिने छ ।

ऐच्छिक बचत केन्द्र बैठकमा सदस्यहरुले स्वेच्छिक रुपमा बचत गर्न सक्ने छन् र इच्छा अनुसार झिक्न सक्नेछन् । यस बचतमा एक पटकमा न्युनतम रु ५ देखि आफ्नो इच्छा अनुसार रकम बचत गर्न सकिने छ । यस बचतमा बचत गर्ने सदस्यले न्युनतम मौज्दात रु २००।– हुनुपर्ने छ ।

परोपकार बचत समुह गठन भईसकेपछि प्रत्येक सदस्यहरुले मासिक रुपमा रु.५ ।– का दरले अनिवार्य रुपमा बचत जम्मा गर्नुपर्दछ । यस बचत लाई केन्द्रको स्वीकृतीमा केन्द्रका सदस्य हरुको सहयोगको लागि केन्द्र घर निर्माण तथा अन्य सामाजिक क्रियाकलापमा प्रयोग गर्न सकिने छ । केन्द्रको सदस्यहरुको जरीवाना तथा पुरस्कार रकम यसमा जम्मा गरिनेछ । यो बचतको हिसाव कितावका लागि केन्द्र प्रमुखलाई छुट्टै पासबुक दिईनेछ । त्यस पासबुकमा नै यस रकमको एकमुस्ट रेकर्ड रहनेछ । पासबुक, माईन्युट र लेजरमा के कामका लागि रकम निकालिएको हो सो को रेकर्ड स्पष्ट उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।

लघुवित्तमा आवद्ध सदस्यहरुका छोरा छोरीले राम्रो शिक्षा प्राप्त गरुन भन्ने उद्देश्यका साथ यो बचत योजना लागु गरिएको छ । यो योजनामा धौलागिरी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड द्वारा संचालित लघुवित्त कार्यक्रममा आवद्ध प्रत्येक सदस्यले ऐच्छिक रुपमा बचत गर्न पाउनेछन।बचतको फिर्ता अवधी न्युनतम एक वर्षको रहने छ । बचत जम्मा गरेको एक वर्ष अगावै बचत फिर्ता पाईने छैन । बचत जम्मा गरेको एक वर्ष पछि बच्चाको शैक्षिक उद्देश्यको लागि बचत झिक्न पाईनेछ न्युनतम रु ५० jf सो भन्दा बढि ऐच्छिक रुपमा जम्मा गर्न सक्नेछन ।

आफ्नो तथा आफ्नो परिवारको सदस्यको स्वास्थ्यको लागि सदस्यले यो बचत गर्न सक्ने छन् । सदस्यको परिवारका सदस्य वा सदस्य स्वमं यदि विरामी भएको खण्डमा उपचारको लागि सदस्यलाई सहजता होस भन्ने अभिप्रायले यो बचत योजना ल्याइएको हो । यस बचत योजना अन्तरगत सदस्यले मासिक न्युनतम रु ५० देखी माथि गर्न सक्ने छन् सदस्य स्वयम वा सदस्यको परिवारका अन्य सदस्यहरु विरामी भएको अवस्थामा मात्र यो वचत सदस्यको माग अनुसार फिर्ता गरिने छ । ओखती बचत गर्ने सदस्यले ओखती बचत योजनामा रु १०,००० वा जम्मा भएको रकमको ५ गुणा सम्म ननाघ्ने गरि आकस्मीक कर्र्जा प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।

उज्यालो भविष्य बचत मिति २०७६ पाैष १८ गते भन्दा अगाडी बनेका सदस्यहरुकाे लागी मात्र लागु हुने छ हाल लाई यो बचत स्थगन गरिएको छ । 

यस वित्तीय संस्थामा बचत खाता संचालन गरिरहेको व्यक्तिको मृत्यु भएमा निज व्यक्तिको बचत रकम तथा कर्जा लिईरहेको हकमा कर्जाको बिमाङ्क रकमबाट बाँकी कर्जा र व्याज चुक्ता भएपश्चात् हुन आउने रकमको हकमा निज सदस्य जिवित हुँदाका बखत निजले ईच्छाईएको व्याक्ति नाबालक रहेको भए निज नाबालकले प्राप्त गर्नुपर्ने रकमलाई निज नाबलकको नाममा नै बचत कायम हुने गरि यस बचत खाता खोली रकम स्थानान्तरण गरिनेछ । उक्त बचत रकम नाबालक १८ बर्ष पुरा भएपश्चात् निजलाई नै फिर्ता गरिनेछ ।
यस रकममा बार्षिक ६ प्रतिशतको दरले व्याज प्रदान गरिनेछ ।