Download
 • 4th AGM Proxy Form

 • Special AGM Proxy Form

 • Approved Prospectus BY SEBON

 • Third AGM Proxy Form

 • Second AGM Proxy Form

 • Application Form

 • First AGM Proxy Form

Notice
 • आ‍.व. २०८०/२०८१ काे लागि वस्तु तथा सेवा आपुर्ति सुचि दर्ता सम्वन्धी सुचना (२०८०/०२/१७)

 • चाैथाे वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी सुचना दाेस्राे पटक प्रकाशित (२०८०/०१/०४)

 • चाैथाे वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी सुचना (२०७९/१२/२३)

 • व्याजदर परिवर्तन सम्बन्धी सुचना (२०७९/१२/०८)

 • बिशेष साधारण सभा सम्बन्धी सुचना (२०७९/११/१९)

 • सेफ भल्ट, छपाइ तथा स्टेशनरी सामान खरिद बाेलपत्र आवहान सम्बन्धी तेस्राे पटक प्रकाशित सुचना (२०७९/०८/२४)

 • सेफ भल्ट, छपाइ तथा स्टेशनरी सामान खरिद बाेलपत्र आवहान सम्बन्धी दाेस्राे पटक प्रकाशित सुचना (२०७९/०८/०७)

 • सेफ भल्ट, छपाइ तथा स्टेशनरी सामान खरिद बाेलपत्र आवहान सम्बन्धी सुचना (२०७९/०७/१७)

 • IPO आवेदन खुला रहने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना (२०७९/०४/२४)

 • आह्वान पत्र २०७९/०४/०८

 • कर्जा चुक्ता गर्न आउने बारे ३५ दिने सुचना ; सार्वजनिक सुचना २०७९/०३/२९

 • आ‍.व. २०७९/२०८० काे लागि वस्तु तथा सेवा आपुर्ति सुचि दर्ता सम्वन्धी सुचना (२०७९/०२/२४)

 • विज्ञापन नं. ०१/२०७८–०७९ सहायक पदकाे नतिजा प्रकाशन सम्वन्धी सूचना (२०७९।०२।१८ गते) (New)

 • विज्ञापन नं. ०२/२०७८–०७९ कनिष्ट सहायक प्रशिक्षार्थी पदकाे नतिजा प्रकाशन सम्वन्धी सूचना (२०७९।०२।०३ गते) (New)

 • विज्ञापन नं. ०१/०२ २०७८–०७९ काे छाेटाे सूची प्रकाशन सम्वन्धी सूचना

 • कर्मचारी आवश्यकता सम्वन्धी सुचना (२०७८।१२।१९ गते)

 • Cheque Writer शिलवन्दी दररेट छनाैट सम्वन्धी सुचना (२०७८।११।१६ गते)

 • Cheque Writer खरिद सम्वन्धी बाेलपत्र आवहान् सम्बन्धी सुचना (२०७८।१०।२३ गते)

 • तेस्राे बार्षिक साधारण सभाकाे सूचना ( दाेस्राे पटक प्रकाशन मिति २०७८।०९।०१ गते)

 • तेस्राे बार्षिक साधारण सभाकाे सूचना ( प्रथम पटक प्रकाशन मिति २०७८।०८।१९ गते)

 • सर्भर खरिद सम्बन्धी बाेलपत्र आवहान् काे सुचना (२०७८/०५/२४) प्रथम पटक प्रकाशित

 • कनिष्ट सहायक/प्रशिक्षार्थी काे नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना २०७८/०३/२३

 • आ. व. २०७८/०७९ काे लागी वस्तु तथा सेवा आपुर्ती सुची दर्ता सम्बन्धी सुचना (२०७८।०३।१५)

 • शिलबन्दी दरभाउ पत्र आवाहन (बाइक) (२०७८।०३।१५)

 • बचत तथा कर्जामा व्याजदर परिवर्तन सम्बन्धी सुचना (२०७८।०३।१०) मिति २०७८ साउन १ देखि लागुहुने गरि

 • कनिष्ट अधिकृत पदकाे नतिजा प्रकाशन सम्वन्धी सुचना (२०७८/०२/३०) (New)

 • कर्मचारी आवश्यकता सम्वन्धी अत्यन्त जरुरी सुचना (२०७८/०१/१७) (New)

 • कर्मचारी आवश्यकता सम्वन्धी अत्यन्त जरुरी सुचना (२०७७/११/२१)

 • कर्मचारी आवश्यकता सम्वन्धी अत्यन्त जरुरी सुचना (२०७७/१०/२७)

 • दाेस्राे वार्षिक साधारण सभा सम्वन्धी अत्यन्त जरुरी सुचना (२०७७/१०/२६)

 • Request sealed Quotation for Bulk SMS Service Notice (2077/10/08)

 • बचत तथा कर्जाकाे व्याजदर तथा सेवा शुल्क परिवर्तन गरिएकाे सम्बन्धी सुचना(२०७७/०५/१४)

 • कर्जाकाे व्याजदर तथा सेवा शुल्क परिवर्तन गरिएकाे सम्बन्धी सुचना(२०७७/०४/२१)

 • विज्ञापन न. ०१/०२/०३/२०७६/२०७७ काे अन्तरवार्ता स्थगन गरिएकाे सम्वन्धी अत्यन्त जरुरी सुचना (२०७७/०४/२१)

 • विज्ञापन न. ०१/०२/०३/२०७६/२०७७ काे छाेटाे सुचि प्रकाशन गरिएकाे सम्वन्धी सुचना (२०७७/०४/१६)

 • कर्जामा व्याजदर परिवर्तन सम्वन्धी सुचना (२०७७/०४/०१)

 • बचतमा व्याजदर परिवर्तन सम्वन्धी सुचना (२०७७/०४/०१)

 • आ‍.व. २०७७/०७८ काे लागि वस्तु तथा सेवा आपुर्ति सुचि दर्ता सम्वन्धी सुचना (२०७७/०३/१५)

 • कर्जामा व्याजदर परिवर्तन सम्वन्धी सुचना (२०७७/०१/२९)

 • बचतमा व्याजदर परिवर्तन सम्वन्धी सुचना (२०७७/०१/२२)

 • कर्मचारी आवश्यकता सम्वन्धी अत्यन्त जरुरी सुचना (२०७६/११/०५)

 • प्रथम वार्षिक साधारण सभा सम्वन्धी अत्यन्त जरुरी सुचना (२०७६/०९/०९)