Download
 • Second AGM Work Minute

 • Second AGM Proxy Form

 • Application Form

 • First AGM Proxy Form

 • NRB Certificate

 • PAN Certificate

 • Company Registrar Certificate

Notice
 • सर्भर खरिद सम्बन्धी बाेलपत्र आवहान् काे सुचना (२०७८/०५/२४) प्रथम पटक प्रकाशित

 • कनिष्ट सहायक/प्रशिक्षार्थी काे नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना २०७८/०३/२३

 • आ. व. २०७८/०७९ काे लागी वस्तु तथा सेवा आपुर्ती सुची दर्ता सम्बन्धी सुचना (२०७८।०३।१५)

 • शिलबन्दी दरभाउ पत्र आवाहन (बाइक) (२०७८।०३।१५)

 • बचत तथा कर्जामा व्याजदर परिवर्तन सम्बन्धी सुचना (२०७८।०३।१०) मिति २०७८ साउन १ देखि लागुहुने गरि

 • कनिष्ट अधिकृत पदकाे नतिजा प्रकाशन सम्वन्धी सुचना (२०७८/०२/३०) (New)

 • कर्मचारी आवश्यकता सम्वन्धी अत्यन्त जरुरी सुचना (२०७८/०१/१७) (New)

 • कर्मचारी आवश्यकता सम्वन्धी अत्यन्त जरुरी सुचना (२०७७/११/२१)

 • कर्मचारी आवश्यकता सम्वन्धी अत्यन्त जरुरी सुचना (२०७७/१०/२७)

 • दाेस्राे वार्षिक साधारण सभा सम्वन्धी अत्यन्त जरुरी सुचना (२०७७/१०/२६)

 • Request sealed Quotation for Bulk SMS Service Notice (2077/10/08)

 • बचत तथा कर्जाकाे व्याजदर तथा सेवा शुल्क परिवर्तन गरिएकाे सम्बन्धी सुचना(२०७७/०५/१४)

 • कर्जाकाे व्याजदर तथा सेवा शुल्क परिवर्तन गरिएकाे सम्बन्धी सुचना(२०७७/०४/२१)

 • विज्ञापन न. ०१/०२/०३/२०७६/२०७७ काे अन्तरवार्ता स्थगन गरिएकाे सम्वन्धी अत्यन्त जरुरी सुचना (२०७७/०४/२१)

 • विज्ञापन न. ०१/०२/०३/२०७६/२०७७ काे छाेटाे सुचि प्रकाशन गरिएकाे सम्वन्धी सुचना (२०७७/०४/१६)

 • कर्जामा व्याजदर परिवर्तन सम्वन्धी सुचना (२०७७/०४/०१)

 • बचतमा व्याजदर परिवर्तन सम्वन्धी सुचना (२०७७/०४/०१)

 • आ‍.व. २०७७/०७८ काे लागि वस्तु तथा सेवा आपुर्ति सुचि दर्ता सम्वन्धी सुचना (२०७७/०३/१५)

 • कर्जामा व्याजदर परिवर्तन सम्वन्धी सुचना (२०७७/०१/२९)

 • बचतमा व्याजदर परिवर्तन सम्वन्धी सुचना (२०७७/०१/२२)

 • कर्मचारी आवश्यकता सम्वन्धी अत्यन्त जरुरी सुचना (२०७६/११/०५)

 • प्रथम वार्षिक साधारण सभा सम्वन्धी अत्यन्त जरुरी सुचना (२०७६/०९/०९)