Welcome to DLBSL, Contact Us:- (Tel) 068-520905/524351 Mail:- infodesk@dhaulagiribank.com Website:- www.dhaulagiribank.com
Download
  • Application Form

  • AGM Proxy Form

Notice
  • आ‍.व. २०७७/०७८ काे लागि वस्तु तथा सेवा आपुर्ति सुचि दर्ता सम्वन्धी सुचना (२०७७/०३/१५)

  • कर्जामा व्याजदर परिवर्तन सम्वन्धी सुचना (२०७७/०१/२९)

  • बचतमा व्याजदर परिवर्तन सम्वन्धी सुचना (२०७७/०१/२२)

  • कर्मचारी आवश्यकता सम्वन्धी अत्यन्त जरुरी सुचना (२०७६/११/०५)

  • प्रथम वार्षिक साधारण सभा सम्वन्धी अत्यन्त जरुरी सुचना (२०७६/०९/०९)

Close Menu