Curriculam and syllabus

Vacancy Detail

  • Adv. No 01/2080/2081 कनिष्ट साहायक

    प्रबिणता प्रमाणपत्र तह उर्तिण गरी लघुवित्त क्षेत्रमा कम्तिमा १ बर्ष कार्य अनुभव भई काम गरेको वा एस.एल.सि उर्तिण गरी लघुबित्त क्षेत्रमा कम्तिमा २ बर्ष कार्य अनुभव भई काम गरेको । कम्प्युटर वर्ड ,एक्सल चलाउन जानेको हुनु पर्ने छ ।
    Deadline : 2080 Falgun 17

  • Adv. No 02/2080/2081 कनिष्ट साहायक प्रशिक्षार्थी

    मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्था बाट एस.एल.सि/एस.ई.ईउर्तिण गरेको हुनु पर्ने छ । कम्प्यूटर वर्ड ,एक्सल चलाउन सक्ने लघुबित्त सम्बन्धी अनुभव तथा ज्ञान भएको साथै दुईपाङग्रे साधनको लाईसन भएको ब्यक्ति लाई बिशेष प्रथमिकता दिईनेछ ।
    Deadline : 2080 Falgun 17